anlægget set fra S
.
anlægget set fra NØ
.
Anlægget set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390726
Sted- og lokalitetsnummer
200402-298
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Sprængt betonanlæg bestående af adskillige større og mindre stykker af beton, som ligger spredt i et ca. 19 x 20 m stort og op til ca. 2 m dybt uregelmæssigt krater med uregelmæssige sider.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Sprængt betonanlæg bestående af adskillige større og mindre stykker af beton, som ligger spredt i et ca. 19x20 meter stort og op til ca. 2 meter dybt uregelmæssigt krater med uregelmæssige sider. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 246: observationsrum. Anlægget har oprindeligt været 6,5 meter lang og 5 meter bred. Bunkeren bestod af et større rum med adgang til et mindre rum mod nord med to smigede udkigsvinduer. Til højre for det større rum har der været et mindre rektangulært rum. Det har ikke været muligt at identificere anlægget i forhold til premierløjtnanternes rapporter fra 1920’erne. Anlægget er bevokset med træer og krat.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links