Indgang set fra NV
.
Detalje af facade og hjørne fra SSØ
.
Oversigt fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Greve Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332844
Sted- og lokalitetsnummer
020501-33
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Landevej Øst Galleri(del af Tune-stillingen) er et delvist nedgravet og tidligere jorddækket, betonstøbt flankeringsgalleri med indgangsåbning i VNV og otte skytsåbninger i facaden i SSV. Det indre udgøres af ét rum. Galleriets udvendige mål er ca. 7,1 x 1,85 m i grundplan. Facadehøjden udvendig er ca. 0,8 m over terræn.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiLandevej Øst Galleri er et af grundplan rektangulært, delvis nedgravet og tidligere jorddækket, betonstøbt flankeringsgalleri. Galleriet udgøres af ét rum, ca. 7,1 m langt og 1,85 m bredt i udvendigt mål. Facaden i SSV er forsynet med otte skytsåbninger, indgangen er placeret i VNV. Bygværket er velbevaret på nær bagvæggen i NNØ, der stedvis fremstår som betonbrokker, der hænger i armeringsjernet. Af jordkappen er kun en smule bevaret på toppen af bygværkets SØ-del. Flankeringsgalleriet ligger som en kratbevokset ”ø” i et grønt anlæg i et industriområde. Galleriet er en del af Tunestillingen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links