Oversigt fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312750
Sted- og lokalitetsnummer
020405-125
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Ydinggård Dobbeltgalleri Nord (del af Tune-stillingen) er et betonbygværk med nedgangsparti. Bygværket er delvis nedgravet og delvis jorddækket. Det indre udgøres af ét rum, i grundplan ca. 4 x 1,6 m med døråbning i øst og fem tilmurede skytsåbninger i nord.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiYdinggård Dobbeltgalleri Nord er en af grundplan rektangulær, delvis nedgravet og jorddækket betonbygning, ca. 4 m lang, 1,6 m bred og 2 m høj i indvendig mål. I nordvæggen ses indvendig fem tilmurede skytsåbninger. Døråbning i øst. Jorddækket når til ca. 0,8 m over terræn. Bygværket har været forbundet med Ydinggård Dobbeltgalleri Syd ved en jordvold, som ikke er bevaret. Bygværket ligger i en privat have. Er en del af Tunestillingen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links