Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371834
Sted- og lokalitetsnummer
090610-73
Anlæg
Befæstning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Nyborg bygrunde, umatr. kanal "bm" Rosenbækken Ejer: der er flere (private) ejere Den middelalderlige bymur Nyborg middelalderlige bymur fremstår i terrænet både jorddækket og synlig. Den synlige del er en lodret mur sat af kampesten, som er 0,4 - 2,0 m høje. Den samlede længde er ca 110 m. Den fredede bymur ligger i skellet mellem den umatr. kanal "bm", kaldet "Rosenbækken" og matr.nr. 355, 359, 360, 363, 365, 376, 371, 372 og 833b alle af Nyborg bygrunde.

Undersøgelseshistorie

1983
Byggeri og anlæg - Nyborg og Omegns Museer
1983
Museal besigtigelse - Nyborg og Omegns MuseerVed udgravning til understøbning fremkom massivt munkestensmurværk. En del var fjernet ved anlægsarbejdet, men tilbage stod rester af en ydermur, på hvis inderside var opmuret blændinger/nicher, øverst afsluttet med en fladbue. Muren stod direkte på undergrund, og det drejer sig formentlig om en nedgravet kælder.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMiddelalderlig mur. Der er adgang til muren fra Vester Voldgade. Området er nylig blevet saneret og dele af muren var tydeligvis blevet enten beskadiget eller fjernet. Der blev ikke foretaget en nærmere registrering, da sagen et stykke tid har ligget hos Kjeld Boch Vest, Fredningsstyrelsen, der har lovet at tage sig af sagen, iflg. samtale med ham d. 5.3.1985.
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDen middelalderlige bymur. Nyborg middelalderlige bymur fremstår i terrænet både jorddækket og synlig. Den synlige del er en lodret mur sat af kampesten som er 0,4 - 2,0 m høj. Den samlede længde er ca. 110 m. Den fredede bymur ligger i skellet mellem den umatr. kanal "bm", kaldet "Rosenbækken" og matr.nr. 355, 359, 360, 363, 365, 367, 371, 372 og 833b alle af Nyborg bygrunde.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links