Grafen viser befolkningsudviklingen i Læsø Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og i landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved den første bevarede folketælling i 1787 var det samlede befolkningstal for kommunens tre sogne 1.471 indbyggere, og dette tal var i 1850 steget til 2.396. Der var i de følgende ca. 100 år tale om en fortsat – om end svagere – vækst i befolkningstallet, dog med et fald i årene mellem 1911-16 og 1925-30. Omkring 1950 kulminerede øens befolkningstal med 3.448 indbyggere, og det har herefter været konstant faldende og nærmer sig tallet fra 1700-tallets slutning. Fra den første folketælling i 1787 har kommunens befolkningsvækst været lavere end i hele landet.

Videre læsning

Læs mere om historie i Læsø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling