Faktaboks

Bjørn Poulsen
Født
11. april 1959, København
Titel
Billedhugger
Virkested
Danmark

Biografi

Bjørn Poulsens skulpturelle arbejder har kroppen og arkitekturen som centrale begreber. Kroppen som arkitektur, arkitekturen som krop. Kroppen kan antage karakter af geometrisk funderet arkitektur, og tilsyneladende genkendelige arkitekturelementer kan tage form af en næsten selvstændiggjort krop med et egetliv.

P.s skulpturer er, trods deres materiale- og formmæssige udforskning af problemer inden for moderne skulptur, klassiske i deres anslag. De udviser talrige kunsthistoriske referencer, som når kroppen er gennemboret af pile i ældre fremstillinger af martyrernes pinsler. Deres organiske karakter til trods forestiller P.s skulpturer ikke egentlige kroppe. Der leges med genkendelige elementer i opbygningen af skulpturen, og mange arbejder er tydeligvis båret af en eksistentiel optagethed af kroppen som bærer af liv og som rum for fylde og tomhed.

Genealogi

Poulsen, Bjørn, *1959, billedhugger. *11.4.1959 i Kbh. Forældre: Major Henning Swekler P. og sygeplejerske Fanny Petersen. Samliv fra 1987 med billedkunstner Anette Harboe Flensburg, *27.1.1961 i Bramdrup Sogn ved Kolding. Forældre: Olieforhdl. Per F. og olieforhdl. Anne Caroline Hansen.

Uddannelse

Billedsk., Lolland (Bjørn Bråten) 1978-81; Kunstakad. Kbh. (Willy Ørskov og Bjørn Nørgaard) 1981-88.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links