Oversigtsfoto af tomten set fra V
.
Oversigtsfoto af tomten set fra SØ
.
Oversigtsfoto af tomten set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241017
Sted- og lokalitetsnummer
160108-22
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Intet ejerlav. Silkeborg slot. Tomten er beliggende nordvest for "gamle have", og består af ruinerne af det "store stenhus", samt graven med en rabat langs dennes østside af ca. 4 m's bredde. På en del af strækningen danner den langs graven følgende spadsere- sti grænsen for fredningen.

Undersøgelseshistorie

1946
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceBygningsrester og inventar, herunder fund fra udgravninger 1949 -1952.
1984
Museal udgravning - Silkeborg MuseumHerfra endvidere SIM 172-200/1950, 84-89/1951, 226-234/1951, 245-287/1952, 115-124/1953, 338-339/1953, 10-27/1954.
1997
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1997
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Silkeborg Museum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2004
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2004
Museal prøvegravning - Silkeborg MuseumMindre undersøgelse i området ved Silkeborg Slot udført som uddannelsesudgravning.
2005
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2005
Museal udgravning - Silkeborg MuseumMålsætningen for undersøgelsen var at finde det tårn, der efter al sandsynlighed har stået inden for det allerede kendte palisadeværk. Det lykkedes at finde hjørnestolperne, som antageligt hørte til tårnet. Disse stolper blev dendrokronologisk undersøgt. Resultaterne af disse undersøgelser er, at opførelsen af det formodede forsvarsanlæg må være begyndt i 1385 - i hvert fald er palisasen bygget dette år. Et egentligt forsvarstårn inden for palisadehegnet kan først være opført nogle år senere, tidligst i 1389.
2008
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBorg/voldsted. Beliggende i grønt område/park. Græsklædt med enkelte løvtræer.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links