Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
24101
Sted- og lokalitetsnummer
160108-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Anselig høj, "Bredhøj", 3,3-3,9 m høj, 28-29 m i nord-syd, 34-35 m i øst- vest. (Et lille stykke af sydsiden afskåret ved vejanlæg, og terrænet er her sænket ca. 0,5 m, hvorved højen syner højere fra denne side). Stor, ret plan topflade, temmelig stejle, lidt ujævne sider. Den søndre højfod - der går lidt ud på en langs vejen løbende cyklesti, er fæstnet og markeret ved en række tætstillede, mindre kampesten, til dels hvidmalede. Højen er bevokset med lyng og græs samt et par træer mod nordvest. Højen ligger i fredet, græs- klædt område, åbent ud mod vejen mod syd, på de andre sider omgivet af et ståltrådshegn og umiddelbart inden for dette et naturhegn. Det fredede areal (incl. højen) har en største længde langs vejen i øst-vest på 53 m og en stør- ste bredde i nord-syd på 30 m. Restaureret 1960. NMI: "Bredhøj", 3 x 25-30 m. I top et hul, 10 m br. 1,25 m dybt, nu eftergroet. Gl. gravning ved fod mod NV. Foden mod S og Ø stejl uden bevoksning. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor, fladtoppet høj som beskrevet i fredningstextt. I Ø- og navnlig V-siden to færdselsslidtager i form af indtil 0,3 m dybe, rendeformede stier, tydeligvis tildels forårsaget af knallertkørsel op over højen ( der sås helt friske knallertspor både i bruddene og i græsset Ø og V for højen). Knallertkørslen bør forhindres, fx ved opsætning eller udlægning af en række bøge- eller andre træstammer langs S-kanten af den grønning, på hvilken højen ligger. Bevoksning: 1989: Græs, Lyng og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links