Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452543
Sted- og lokalitetsnummer
070619-283
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fuglsang voldsted Voldstedet består af en firkantet banke, der måler ca. 70 x 65 m. Banken er omgivet af en ca. 16 m bred, vandfyldt grav, hvis indre bred mod syd er befæstet med granitkvadre. En mur- og kampestensbro fører over den nordre grav og en bro af granitkvadre og støbejern over den søndre. På borgbanken ligger Fuglsangs hovedbygning. Fredningsgrænsen går langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, be- byggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFuglsang Voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. Målene angivet i rubrik er omtrentlige (skønnede). I bygningerne er indrettet refugium. Parken omkring dette er anlgt som botansik have. Mål: -2,5x100x100 m. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig på grund af det smukke parkmiljø (offentlig adgang), hvori voldstedet indgår. Bevoksning: 1984: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Byggeri og anlæg - Museum Lolland-FalsterOprensning af voldgraven ved Fuglsang Voldsted.
2014
Museal besigtigelse - Museum Lolland-FalsterI forbindelse med oprensning af den vandfyldte grav ved det fredede Fuglsang Voldsted foretog Museum Lolland-Falster en arkæologisk overvågning. Der blev ikke påtruffet arkæologiske levn eller andre spor efter jordfaste fortidsminder.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links