Overigst - fra SV
.
Oversigt - fra V
.

Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272739
Sted- og lokalitetsnummer
010503-13
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Man ved ikke nøjagtigt, hvornår Dronningholm er opført. Men sagnet fortæller, at Valdemar Sejr i begyndelsen af 1200-tallet opførte en borg til sin dronning her og gav hende den i morgengave. Den tidligste beskrivelse af Dronningholm er fra 1342, da Albrecht Moltke fik borgen i forlening af Valdemar Atterdag. Senere overgik den til slægten Jærnskæg, som ejede den igennem hele 1400-tallet. Efterfølgende var borgen i en kort periode under kronen og i løbet af 1500-tallet ejet af flere forskellige stormænd. I 1540 blev Dronningholms len sammenlagt med Københavns len, og bygningerne synes da at have været stærkt på retur. I 1557 fik Poul Huitfeldt nemlig kongebrev på, at han måtte tage sten og tømmer fra borgen til genopbygning af en nedbrændt mølle. Dermed var borgen omdannet til et stenbrud, der leverede byggematerialer både til opførelsen af Frederiksborg Slot og til lokal brug.

Original fredningstekst

Dekl. tingl.: 19/11 1970/ jvf. fredningsnævnskendelse af 7/2 1941. Dronningholm voldsted Voldstedet består af en ca. 80 x 80 m. stor, rundagtig banke,der i øst, syd og vest omgives af en ca. 10 m. bred og 4 m. dyb grav der udvendigt ledsages af en ca. 10-15 m. bred og indtil 3 m. høj ydervold. I nord, hvor banken tangeres af Auderød-Brederød- vejen mangler yderværkerne. Nordøst på banken er betydelige res- ter af et tofløjet bygningskompleks. Vestligt på banken ses spor af et ottekantet tårn. Voldstedet er græsklædt med spredt bevok- sning af krat og enkelte løvtræer på skrænten mod vejen. På voldstedet er opsat to el-master. Grænsen for det fredede areal går i nord ved landevejens kant, til de øvrige sider 10 m. nedenfor ydervoldens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord,sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter an- visning af rigsantikvaren. Matr.nr 5b og 12 c: Voldstedet ligger i skel til Auderød matr.nr. 4d, 12c og 5b. Se kortet vedr. matr.nr. 4d.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSlottet Dronningsholms Voldsted. Det har tidligere været omgivet af Arresø, nu omgives det af Mose og imod Nord af den til Auderød førende Vei. Borgpladsen er fiirkantet og har nu en Diameter paa 200' men er deelviis udpløiet, paa dens sydvestlige Udkant staaer en lille Muurlevning. Graven udenom er tilgroet, imod Syd og Øst er der indtil 6' høie Levninger af Ydervolden. (Grundplan tegnet af A.P.Madsen). Bevoksning: 1988: Græs
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en ca. 80 x 80 m. stor, rundagtigt banke, der i øst, syd og vest omgives af en ca. 10 m. bred og 4 m. dyb grav, der udvendigt ledsages af en ca. 10-15 m. bred og indtil 3 m. høj ydervold. I nord, hvor banken tangeres af Auderød-Brederød-vejen mangler yderværkerne. Nordøst på banken er betydelige rester af et tofløjet bygningskompleks. Vestligt på banken ses spor af et ottekantet tårn. Voldstedet er græsklædt med spredt bevoksning af krat og enkelte løvtræer på skrænten mod vejen. På voldstedet er opsat to el-master. Grænsen for det fredede areal går i nord ved landevejens kant, til de øvrige sider 10 m. nedenfor ydervoldens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter anvisning af rigsantikvaren.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Anden transaktion om genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSkår af forskellige drikkeglas 12235, 2 knive, 1 tynd skål m.v. 12236, hjulspore 12904, skakbrik af ben 12968, stump af vinduesglas med gotisk ornament 12969 samt jernsager 12729.
1986
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRestaurering af murværk.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blå kort. Granitsten ved opgang til borgbanke. Her også informationsskilt. Et tilsvarende ved bygningskompleks i NØ. Gulve i fremdragne bygningsrester i NØ markeret med pålagt grus. Bevokset med højt græs på banken. Hertil urter på voldgravens skråninger. Nogen - men ikke voldsom - urtevækst i de grusbelagte områder inde i bygningsresterne. Tydelige spor af bilkørsel i voldgraven hele vejen rundt. Beliggende i nu tørlagt del af Arresø. Mål: 3x80x80 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdigt voldsted på grænsen til det trestjernede. Offenligt tilgængeligt. Parkeringsmulighed i vejkant i NV-hjørnet. Bevoksning: 1988: Græs
2002
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenTilstandsvurdering af murværk mm. på Dronningholm Voldsted
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links