Udvendige, nordvestlige side af Inderholmen - fra NØ
.
Sydøstligste del af inderholmen - set fra NØ
.
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272832
Sted- og lokalitetsnummer
010301-107
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Frederiksborg Slots voldsted. Voldstedet består af fire delvist stenbesatte holme: Den nordligste holm måler ca. 90 x 45 m. Slotsholmen måler ca. 70 x 70 m. Mellemholmen måler ca. 155 x 190 m. Inderholmen måler ca. 100 x 120 m. De tre sydligste holme er indbyrdes forbundet via broer. Inderholmen og Mellemholmen er desuden forbundet til fastlandet via to broer og en dæmning. Beskyttelsen omfatter de fire delvist stensatte holme, uden bebyggelse, samt de nævnte broer og dæmningen. Dele af bygningsanlægget er omfattet af bygningsfredningsloven.

Undersøgelseshistorie

1937
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links