Oversigt med stok - fra ØSØ
.
Bagside - fra V
.
Inskription på sokkel - fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282848
Sted- og lokalitetsnummer
010305-39
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2828:48 Krigergrav. Gravstenen, der er udført i sandsten, er 184 x 90 x 47 cm. På stenens front er indhugget en stjerne, og derunder en laurbærkrans. Inskriptionen nedenunder lyder: "Grev Carl Otto Louis Baudissin, officersaspirant ved 3die regiment, født d. 7de februar 1845, såret på Als d. 7de februar 1864, død d. 19de juli 1864 på Satrup lazarath i Sønderjylland." Under inskriptionen er et indhugget kors. Stenen er sat på en sokkel der bærer inskriptionen: "I Danmarks jord han hvile sødt, thi han for den har stridt og blødt".

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiKrigergrav fra den slesvigske krig i 1864. Gravsten over officersaspirant Carl Otto Louise rigsgreve Bauissin. Stenen er udført i sandsten og måler 184 x 90 x 47 cm. Inskriptionen på selve stenen lyder: "Grev Carl Otto Louis Baudissin, officersaspirant ved 3die regiment, født d. 7de februar 1845, såret på Als d. 7de februar 1864, død d. 19de juli 1864 på Satrup lazarath i Sønderjylland." Stenen er sat på en sokkel der bærer inskriptionen: "I Danmarks jord han hvile sødt, thi han for den har stridt og blødt" **Historik** Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Carl Otto Louis rigsgreve Baudissin, født 7. februar 1845 i Hillerød, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sottrup lazaret 19. juli, begravet på Hillerød kirkegård 30. juli. Søn af premierløjtnant, senere major Ulrich Herman Hunold rigsgreve Baudissin og Caroline Julie Lerche. Cohen 1864/97: Carl Otto Louis Baudissin. Tidligere var der anbragt en lille flagstang foran gravstenen. Flaget blev fornyet hvert år på Dybbøldagen (18. april).
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links