Oversigtsbillede - voldstedet set fra NØ
.
Oversigtsbillede fra NV
.
Voldstedets top og udsigt mod øst
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
341130
Sted- og lokalitetsnummer
170304-103
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Overfredningsnævnskendelse af 20. marts 1920 vedr. Hønborg voldsted. 12/5 1971. Hønborg voldsted. Voldstedet består af en banke med stejle sider. Den er 6 - 8 m høj og måler 30 m i nord-syd og 45 - 50 m i øst-vest. I 10 - 12 meters afstand fra banken er bevaret rester af en cirkulær vold, der er 0,5 m høj og ca. 10 m bred. På et 30 - 40 m langt stykke mod stranden er volden næsten udslettet. Vold- stedet ligger hen i græs. Fredningsgrænsen forløber langs den ydre fod af volden, d.v.s. i ca. 20 meters afstand fra bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende arealet omkring banken til græsning i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1919
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa matr.nr. 1 af Børup nær Stranden. Ligeoverfor Hindsgavl, ligger den saakaldte Hakenør Slotsbanke (omtalt i Præsteindberetningen, nemlig i Brev til Commisionen af 25/7 1809 fra Sognepræst i Taulov Jens Struer, og i Brev til Worsaae af 2/121865 fra Herredsfoged Holck). Det er en betydelig Høj, liggende paa flad Strand og øjensynlig aflang, rundet Form, ca. 50 m. lang i SØ-NV (vinkelret paa Strandlinien), ca. 40 m. bred, ca. 7 m. høj, dog jævnt skraanende fra NV til SØ. Lidt afgravet i ]]SØ.[[ Øst.
1920
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hønborg vosdsted" eller "Hakenør slot". Som fritekst. Tilføjelse, skader tilgroede. Den cirkulære vold er nu udflydende knap en halv meter høj og nærmere 13 m bred. Granit-MS liggende sten i ugennemtrængeligt tjørnekrat på top. Ulovligt byggeri i 100 m zonen et lille træsommerhus på strandvolden SØ for voldstedet, ses stadig. Bevokset med løvtræer, krat - mest trjørn og græs. I græsgang ved stranden. ** Seværdighedsforklaring ** Oplagt pleje og skiltelokalitet. Er skiltet oppe ved vejdeler. Markant i landskabet, ved stranden.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links