Fortidsminde set fra nordøst
.
Fortidsminde set fra syd
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341137
Sted- og lokalitetsnummer
080713-86
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Hindsgavl u/Middelfart købstads markjorder. Skanse Skansen, hvoraf den vestligste del er styrtet i havet, måler i samlet nord-sydlig udstrækning ca. 40 m og i øst-vestlig retning ca. 30 m. Den fremtræder som 3 voldstumper vinkelret på kystbrinken. Den nordlige vold er ca. 25 m lang, ca. 4 m høj og dens topflade ca. 2 m bred. Voldens nordside fort- sætter en naturlig skråning. Umiddelbart syd for denne vold ligger en kortere vold, hvis topflade måler ca 4 x 14 m; syd for denne endnu en vold, der er ca. 1-3 m høj og ca. 3-4 m bred, og hvis østre ende bøjer mod nord og slutter anlægget mod landsiden. På sydsiden af denne volds vestlige del er en tør spidsgrav, der er ca. 1 m dyb og ca 4-5 m bred. Skan- sen, der er bevokset med fyrretræer og krat, er beliggende helt ud til Lille Bælt ved Hindsgavls oddes vestligste punkt. Grænsen for det fredede areal følger i vest Lille Bælt, i syd spidsgravens ydre overkant, i øst voldens fod og i nord en linje 5 m fra den nordlige volds midte. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende be- voksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplant- ning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, der fandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, med den vestlige del beskadiget ved nedstyrtning. Den høje skrænt er nu delvis tilgroet med græs, der medvirker til anlæggets stabilitet. Op ad skråningen ses der en del slidspor fra de besøgende. På den øverste del af skrænten, på selve anlægget, løber der en tydelig sti langs med vandet i retning N-S. Et område ved den nordlige del af skansen er tydeligvis stadig udsat for nedstyrtning. Toppen af skansen er græsklædt, og den øvrige del er tilgroet med tæt krat, tjørne og brombær, spredt på skansens område står der nogle meget gamle fyrretræer. Mål: 4x30x25 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links