Løbegange på voldstedets top fra 1864, set fra øst
.
Fortidsminde set fra syd
.
Fortidsminde set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341162
Sted- og lokalitetsnummer
080713-90
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3411:62 Voldsted. 58 m i NS, 41 m i ØV, højde 8 m. Nordlige del forsvundet ved kysterosion. SØ hjørne forsvundet ved anlæg af skovvej. Overfladen forgravet, antagelig i 1864, ved anlæg af løbegrave mv.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterMangler oplysninger.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Planlagt byggeri/anlæg - KulturstyrelsenVoldstedet, en motte omgivet af fugtsænkninger og Lillebælt, er i forbindelse med tilbagetrækningen fra Dybbøl i 1864 omdannet til skanse ved anlæggelse af løbegrave, kanonbænke, blokhus og bombeskjul. Langs kysten både mod Ø og V findes løbegrave og brystværn, som forbinder skansen med ligenende anlæg. Militærhistorisk er skansen benævnt 13b. Truet af kysterosion og rodvæltede træer. Formidlingsegnet. Tænger til pleje.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links