Der, hvor jordvolden skulle have ligget set fra vest
.
Der hvor jordvolden skulle have ligget set fra øst
.
Øen i midten af den moderne dam. Planterækker på
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3706128
Sted- og lokalitetsnummer
200107-202
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1921
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.01.07-202. S. Hygum Sogn. Frøs Herred. Haderslev Amt. Nordvest for Fæsted, tæt ved Hjortvad Aa, laa et firkantet Voldsted. Det fortaltes, at Kaniker fra Ribe boede der, hvorfor Voldstedet kaldtes Munkskov. Nu er Voldstedet meget udslettet. Museumsd. Lund, Haderslev, relat. 1921. Der er Tale om, at der ligger et Voldsted mellem Harreby og Æbbekær, nede ved Aaen. V.S.V. for Fæsted ligger en gammel Fold, bestaaende af en ringformet Jordvold. K.U. 1921.
1937
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted.
1937
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.01.07-202. Hygum s. (Haderslev ]]Vester[[ a.) [[Frøs H.]] Forhist. notebog s. 17. Kort nr. 45. Lav jordvold med foranliggende grav i retning NØ-SV Voldens højde over gravens bund er c. 3’. Længden c 1000’ Går i N.Ø over marken, standser i S.Ø. ved en vej, der skærer den. Oprindelsen kendes ikke. Anlægget minder om det på Fæsted hede. Terrænet er hede, overgroet med tæt egepur. I Fæsted hede på den danske side af grænsen findes en lav jordvold med foranliggende grav (3-4’s højde over gravens bund), der strækker sig omtrent 2-3000 fod og i forening med Hjortved å og Fæsted Mose danner en trekant.
2016
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerMarken, som fortidsmindet er afsat på har været dyrket i mange år, og volden anes nu kun som en langstrakt, stærkt udpløjet forhøjning, der er alt for udpløjet til at kunne ses tydeligt, hvorfor hverken længde, bredde eller højde kan angives. Lidt nordøst for fortidsmindets placering ligger en moderne fiskedam med en kunstig ø i midten, som man på et reliefkort godt kunne tro var voldstedet, men det er helt tydeligt moderne.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links