fredningssten på måtten
.
måtte og ydre grav set mod fjorden
.
sten på måtten
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41157
Sted- og lokalitetsnummer
090429-15
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet "Herregårdsholmen". Voldstedet ligger i en fordums fjordvig ved udkanten af skoven "Enemærket". Det er af oval form. Overfladen måler 55 fod i sydøst-nordvest, og 27 fod i nordøst-sydvest.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted anlagt på lavt, naturligt næs ud i den tidligere havarm "inddæmningen". Fra den tidligere fjordkyst i Ø udgår en voldgrav i hesteskoform, der omslutter den vistnok oprindeligt naturlige borgbanke, som hæver sig ca 2 m over det omgivende (naturlige) terræn. Voldgraven er nedgravet til en nuværende dybde af ca 2 m under terræn, 12-16 m bred og fremtræder med U-formet tværsnit. En lav, voldlignende højning umiddelbart oven for sydlige voldgrav kan have båret et brofæste. Selve borgbanken er af nærmest spidsovalt omrids med stejlt afgravede sider og udstrakt omtrent SSØ/NNV. Dens topflade måler 16x7 m og er, ligesom skråningerne, tæt oversået med store og små brokker af munkesten og mørtel samt stedvis kampesten. Nordligst på næsset, tværs over dettes yderste spids, er en voldgrav-lignende nedgravning, muligt hørende til voldstedets ydre forsvarsværker. ** Seværdighedsforklaring ** Monumentalt, markant og overmåde smukt beliggende voldsted, også af pædagogisk værdi. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2003
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerVed besigtigelse af voldstedet viste den eksisterende SB-beskrivelse fra 1885 sig kun delvist at kunne bringes i overensstemmelse med de fysiske faktiske forhold. Herregaardsholmen består af en formentlig naturlig holm beliggende ud til det vestlige indløb til den indre del af Nakkebølle fjord. Holmens østre kant er voldstedet indgravet med en ca. 5 meter bred, trugformet grav. Voldstedet er dråbeformet med største mål på topfladen ca. 15x6 meter. På bankens brede sydende ses en række større marksten inden for hvilke findes en del nævestore sten, hvilket tolkes som resterne af en sokkel med en murkerne ovenpå. Slutstenene synes at have udgjort hjørnerne på en ca. 6 meter lang teglmur. Sydøst for holmen findes på det faste land en V-formet halsgrav på ca. 25 meters længde, der afgrænser et trekantet forværk.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links