Fortidsminde set fra sydøst
.
Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
401539
Sted- og lokalitetsnummer
090427-22
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/10 1885 og 27/11 895, hofjægerm., Baron A.C. Berner Schilden Holsten til Holstenshus. Dyssekammer, fritstående, rektangulært, orienteret i N-S, sat af 3 bæresten, 1 høj tærskelsten og 1 dæksten. Foran kammerets tærskelsten et par større kampesten. Lille rest af jordhøj, med håndsten. I kammeret vokser en busk. I ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnlæggets mål: 3,0 x 6,0 x 5,0 m. Lille højrest, 0,5 m. høj, med et stort, fritliggende dyssekammer. Dette er rektangulært, orienteret N/S, sat af 3 bæresten og 1 stor tærskelsten. Indvendige mål: 2,1 x 1,4 m., højde 1,3 m. Åbning i S. Af den store dæksten er den S-lige del afsprængt i gammel tid, den tilbageværende del af dækstenen har flere vandfyldte revner og må - udover igangværende, overfladisk afskalning af oversiden - anses for truet af frostsprængning. Bør besigtiges med henblik på vurdering af konserveringsbehov. I kammeret lidt gamle marksten. Kammeret har indgået i en Ø/V-orienteret langhøj, der ses som et lysere fyldskifte (tæt oversået med knust flint) i pløjemarken. Længde skønsmæssigt 25-30 m. Fra det i sig selv smukke og seværdige dyssekammer er der en overordentlig smuk udsigt ud over engene omkring Hundstrup Å. Det bør undersøges, om lodsejeren evt. er indforstået med offentlig adgang ad en trampesti fra kommunevejen i Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Et stort dimensioneret, flot dyssekammer, fritliggende på bakketop, synlig fra offentlig vej ca. 100 m. Ø for dyssen.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links