Kammer set fra nordøst
.
Fortidsminde set fra syd
.
Fortidsminde set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
40165
Sted- og lokalitetsnummer
090427-8
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4016-4, 5, 3. Tingl.: 15/11 1911, Pastor R.A. Dahl. 1/4 1948 Afmærkn.: MS 1921, Th. Thomsen. Rundhøj, 1,2-1,3 x 11 m, omsluttende et dyssekammer, orien- teret i ØNØ-VSV. Af kammeret er bevaret 1 endesten mod SV, 1 sidesten mod NV og 1 mod SØ; for den nordøstlige ende af begge sidestenene står der en mindre sten. Ingen dæksten. Tæt tilgroet med tjørn, i ager.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj med dyssekammer orienteret VSV-ØNØ med åbning i Ø. Langs højfoden ses øvreenderne af flere sten, mulige randsten. Kammeret sat af 5 bæresten, hvoraf mod 2 mindre (karm-) sten, en i hver side, desuden på hver langside en svær bæresten (1,6 og 1,8 m lang, med en fuldstændig plan side indad), og en svær gavlsten. Ingen dæksten. Alle sten pænt oprejst, in situ. I højoverfladen ses eller anes flere (mindre) sten. kammer måler indv.: 2,6x1,0 m. I kammeret et tykt lag halm, som bør fjernes. Det er antagelig blæst ind v. høst fra den syd for liggende ager. Mål: 1,5x17x14,7 m. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1984
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links