Stensætning i nord
.
stensætning langs vandløbet
.
stensætning nordsiden
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401611
Sted- og lokalitetsnummer
090422-32
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatr. vej, bro nr. 215-0005, Rødkilde hovedgård. Ulbølle s. Umatr. vej, bro nr. 215-0005, Vester-Åby by og s. Pilegårdsbro – hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er ca. 11 m brede og ca. 2,8 m høje. Løbet er 7,5 m langt, 5 m bredt og ca. 2,5 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæstere indsnævrer åløbet ved slug og afgang. Gelænderet består ved sluget af 4 granitpæle forbundet ved et jernrør og ved afgangen af 5 granitpæle, der ligeledes er forbundet ved et jernrør. Fredningen omfatter også vejdæmningen med de delvist stensatte sider 76 m syd for broen og 80 m nord for broen. Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og autoværnet. Nærværende deklaration er samtidig tinglyst i retskreds nr. 40, retten i Fåborg, vedrørende samme fortidsminde beliggende på umatr. vej, Vester-Åby by, Vester-Åby.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk vejbro over Hunderup Å. Bygget af fuldhugne granitkvadre, med brovanger mod land (i beggesider) af rå og kløvet kamp. Gennemføringen er en kurvehanksbue med stik af specialhugne formkvadre. I begge sider et rækværk af rødmalede jernrør fastgjort til koniske granitsøjler med halvkugleformede øvreender. Selve gennemløbet er ca 7 m (i strømretningen), her ses i hvælvets underside den ældre del af broen, 4 m, sat af kløvet kamp. Mål: 4,4x22x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** En i sig selv ualmindelig smuk vejbro i ligeledes smukke naturomgivelser (skovklædt ådal). Bevoksning: 1983: Græs
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningPilebrogård - Hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er ca. 11 m brede og ca. 2,8 m høje. Løbet er 7,5 m langt, 5 m bredt og ca. 2,5 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæstere indsnævrer åløbet ved slug og afgang. Gelænderet består ved sluget af 4 granitpæle forbundet ved et jernrør og ved afgangen af 5 granitpæle, der ligeledes er forbundet ved et jernrør. Fredningen omfatter også vejdæmningen med de delvist stensatte sider 76 m syd for broen og 80 m nord for broen. Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og autoværnet. [Umatrikuleret vej, bro nr. 215-0005].
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en vejbro, der ligger på den meget befærdede vej mellem Fåborg og Svendborg

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links