borgbanken centrale del
.
Borgbanken set fra nord-øst
.
graven og borgbanken th
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
441820
Sted- og lokalitetsnummer
090303-128
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hestehave voldsted. Voldstedet består af en rund banke, omgivet af en tør, udjævnet grav. Bankens og gravens samlede tværmål er ca. 150 m. Voldstedet, der er beliggende i Hestehaven, ca 200 m sydsydvest for Skovsgård hovedgård, er dyrket. Grænsen for det fredede areal går langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet på fredningskartotekskort. Tilsået med byg.
1993
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1993
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er et voldsted , der ligger i græsmark, der afgræsses af kreaturer eller får . Området er blevet naturgenoprettet , således at området ikke længere dyrkes , og dræn er lukket , så der nu står vand i gravene . Det vurderes at voldstedet både bevaringsmæssigt og formidlingsmæssigt har stor fordel af dette projekt.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links