Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
441825
Sted- og lokalitetsnummer
090303-88
Anlæg
Stensætning, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Helleristningssten 1 x 1,4 med 36 skåltegn, omgivet af en uregelmæssig stensamling 7 x 18 m (VSV - ØNØ), dannet af mindst 44 sten. Ligger i lysning i skov.

Undersøgelseshistorie

1979
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1979
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1979
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelleristningssten, flad, 1,4 x 1,0 m., hvorpå 39-40 skålgruber. Beliggende ca. 15 m. V for det højeste punkt af den naturlige banke. Omkring skålstenen en NØ/SV-orienteret, aflang stenstrøning eller -sætning, 0,3 x 22,0 x 8,0 m., af indtil meterstore kampesten, de fleste ca. meterstore, enkelte mindre. Beliggende i fældet, endnu ikke gentilplantet løvskovsparcel. Ca. 10-15 m. N for helleristningsstenen en kunstig træningsgrav til gravhunde, ell. lign.: En lille nedgravning . i bakkesiden med isat cementrør. Antagelig anlagt før fundet af helleristningsstenen. Bevoksning: 1982: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links