Fortidsmindet set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
44183
Sted- og lokalitetsnummer
090304-21
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 15/7 1924. (Gdr. Aksel Hansen). Diplom. Langdysse, 16,5 x 8,5 m, 1,2 m høj, med jættestuekammer af 12 bæresten og 2 dæksten, hvoraf den ene nedskredet. På den sydlige dæksten 2 skålgruber.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj(srest), 2,5 x 17,0 x 9,0 m., N/S-orienteret, vistnok afpløjet på alle sider. Ingen synlige sikre randsten. I S-enden et stort, jordfyldt jættestuekammer med parallelle langsider og afrundede gavle, indvendig 6,5 x 2,2 m. langt, sat af ret store bæresten, hvoraf 12 er synlige. Den S-ligste dæksten er på plads, en nordligere nedskredet i kammeret, øvrige mangler. Af gangen i Ø ses 2 bæresten. På kammerets S-lige dæksten 9 skåltegn. Ca. 15 m. Ø for højen en gammel råstofgrav, hvori foruden forskelligt træaffald også findes hensat en skrottet mejetærsker, en fjedertandsharve samt ifyldning af marksten og større kampesten. Aftalt med ejeren, at skrot og øvrige metalaffald fjernes fra råstofgraven senest 1.10.83. Derimod anså ejeren stenfyldningen som et led i en langsigtet opfyldning af råstofgraven. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig på grund af det ualmindelig store kammer og sin smukke landskabelige beliggenhed. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en langhøj med jættestuekammer, der ligger i en lille bevoksning ud til åben mark mod syd og vest. Kammeret er jordfyldt og jættestuens nordlige bæresten er overgroet med græs. Af de 12 tidligere beskevne bæresten er de to nu svære at iagttage, da de er overgroet med græs og der er vokset et træ op over dem. Bevoksningen på fortidsmindet udgøres af ti løvtræer, græs og på nord og sydsiden af højen er tjørn og brombærkrat. Der er et gammelt kastanietræ umiddelbart øst for de sydligste dæk- og bæresten.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links