Fortidsmindet set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431826
Sted- og lokalitetsnummer
090304-19
Anlæg
Stensætning, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nærmest kvadratisk stensætning, der måler ca. 6 x 6 m og sat af ca. 0,5 m store sten omkring lav jordhøjning. I skov.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangs Rygningen af de to "Rævebanker" mod N.Ø. i Skoven ligger en Række af 7-8 stensatte Kredse. Af disse ligge 4 paa den sydlige Bakke , henholdsvis 12' - 20' - 16' i Diam., af den fjerde er kun en Bue tilbage. En mindre Kreds 4' 9" i Diam. synes at ligge Ø. for dem . Det kunde synes som 1-2 Kredse imellem hine fire vare forstyrrede. - Paa den anden Banke ligger paa Hellen en fuldstændig tæt sat Ring 11' i Diam. [sb 19]. Lidt længer opad ses Rester af en større [sb 19E]. Paa Bankens Top er ingen længer synlig. - Stenene ere ikke store i nogen af Kredsene. I somme synes Jordsmonnet at højne sig svagt indenfor dem. Bevoksning: 1982: Løvtræer
1979
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1979
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningNærmest kvadratisk stensætning, der måler ca. 6 x 6 m og sat af ca. 0,5 m store sten omkring en lav jordhøjning. I skov.
1979
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds, 0,3 x 6,0 x 6,0 m., kun delvis synlig eller bevaret. Tydeligst mod NØ. I øvrige del af den formodede perimeter ses enkelte sten, der ligesom den bevarede del mod NØ består af ca. 0,6 m. store sten. Omkranser en lav jordhøjning. I skovbunden uden for anlægget ses flere større sten, enkeltvis eller i klynger - muligvis rester af andre anlæg ? Bevoksning: 1982: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en stenkreds, der ligger i løvskov. Af stenkredsen kan ses 15 mindre sten.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links