Fortidsmindet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
431817
Sted- og lokalitetsnummer
090304-19
Anlæg
Stensætning, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds, 5 m i diameter. I midten synes at være pakning af mindre sten. På toppen af sydlige Rævebanke.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangs Rygningen af de to "Rævebanker" mod N.Ø. i Skoven ligger en Række af 7-8 stensatte Kredse. Af disse ligge 4 paa den sydlige Bakke [sb 19A, 19B, 19C], henholdsvis 12' - 20' - 16' i Diam., af den fjerde er kun en Bue tilbage. En mindre Kreds 4' 9" i Diam. synes at ligge Ø. for dem [sb 19D ?]. Det kunde synes som 1-2 Kredse imellem hine fire vare forstyrrede. -Paa den anden Banke ligger paa Hellen en fuldstændig tæt sat Ring 11' i Diam. [sb 19]. Lidt længer opad ses Rester af en større [sb 19E]. Paa Bankens Top er ingen længer synlig. -Stenene ere ikke store i nogen af Kredsene. I somme synes Jordsmonnet at højne sig svagt indenfor dem. Bevoksning: 1982: Mos og Græs
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds, 5 m i Diam. I Midten synes at være Pakning af mindre Sten. Paa Toppen af sydl. Rævebanke.
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid3-4 sten (deraf en kværnsten) vippet op for nylig. Stenkredsen synes at omgive en lav højning.
1979
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNoget forstyrret stenkreds, kun delvis erkendbar, og især mod S. Omkranser lav jordhøj. Sat af ca. 0,7 m. store sten. I højens S-lige del anes stenlægninger eller -pakninger i højoverfladen. Bevoksning: 1982: Mos og Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en stenkreds, der ligger i løvskov. Pakning af mindre sten i midten af kredsen er vanskelig erkendbar pga. blade.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links