Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431828
Sted- og lokalitetsnummer
090304-19
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Nærmest halvcirkelformet anlæg, bestående af en kantrejst ca. 1,70 m høj flad sten i syd, medens halvcirklens øvrige sten er ca. 0,5 - 0,8 m høje. Indenfor halvcirklen er et kammer med et tværmål på ca. 1,2 x 1,0 m. Anlægget måler ca. 2 x 2 m. I skov.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangs Rygningen af de to "Rævebanker" mod N.Ø. i Skoven ligger en Række af 7-8 stensatte Kredse. Af disse ligge 4 paa den sydlige Bakke , henholdsvis 12' - 20 ' - 16' i Diam., af den fjerde er kun en Bue tilbage. En mindre Kreds 4' 9" i Diam. synes at ligge Ø. for dem . Det kunde synes som 1-2 Kredse imellem hine fire vare forstyrrede. - Paa den anden Banke ligger paa Hellen en fuldstændig tæt sat Ring 11' i Diam. [sb 19]. Lidt længer opad ses Rester af en større [sb 19E]. Paa Bankens Top er ingen længer synlig. - Stenene ere ikke store i nogen af Kredsene. I somme synes Jordsmonnet at højne sig svagt indenfor dem.
1979
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1979
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningNærmest halvcirkelformet anlæg, bestående af en kantrejst ca. 1,70 m høj flad sten i syd, medens halvcirklens øvrige sten er ca. 0,5 - 0,8 m høje. Indenfor halvcirklen er et kammer med et tværmål på ca. 1,2 x 1,9 m. Anlægget måler ca. 2 x 2 m. I skov.
1979
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTilnærmet halvcirkulært anlæg, hvis "rette" side mod V består af en 2,0 m. lang, kantrejst sten med en flad side indad mod anlæggets indre. Halvcirkelbuen består af 5 sten indtil 0,8 m. store in situ. Tæt uden for disse ses yderligere 6 sten, tilsyneladende udvæltet fra anlægget.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en stensætning, der ligger i løvskov. Ud over de tidligere beskevne sten ses der ca. 5 m øst for den store kantstillede sten toppen af yderligere en sten. Den kan muligvis indgå i anlægget, som kan være en stenkreds.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links