Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350418
Sted- og lokalitetsnummer
190204-42
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

GL. KJÆRGÅRD VOLDSTED (MØGELHØJ). Voldstedet hæver sig ca. 1 m over det omgivende terræn og er ca. 100 m i diameter. Voldstedet ligger i engen syd for Riber Kjærgård og er dyrket. Det fredede areal danner en uregelmæssig firkant, der i nord og vest måler ca. 130 m og i øst ca. 170 m og i syd ca. 165 m. Det fredede areals form og udstrækning er angivet på vedlagte kort, 1:2300. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dyrkes i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor, rund Banke, 1.50 M. h., 40 Skridt i Tværmaal, mod N. gennemgravet ved en rendeformet, tilgroet Gravning. Forhøjningen ser ud til at være et Kunstprodukt, den siges at bestaa af Muldjord med iblandede Kulstumper. Det synes at Kjærgaard har ligget engang paa denne Høj, den er omgivet af Eng paa alle Sider.
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2007
Uspecificeret museal aktivitet - Den antikvariske Samling i RibeTatiana Smekalova og Olfert Voss har foretaget magnetometer-undersøgelse af et areal på 50 x 130 m. Der fremkom stærke anomalier, som bl.a. antyder, at der endnu findes intakte, jordfaste ruiner under pløjelaget på det kraftigt udjævnede voldsted.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links