Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350416
Sted- og lokalitetsnummer
190204-21
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Hunderup, matr.nr.9 : Høj i skel til matr.nr.6c af Hunderup, Hunderup sogn. Højrest i skel, 2 m høj, 18 m i skellets VNV-ØSØ-gående længderetning, indtil 5 m bred vinkelret herpå. Den øvrige del af højen er ganske fjernet. Overfladen af den bevarede del noget uregelmæssig. Bevokset med græs og fyr i skel mellem agre; vejspor i S.

Undersøgelseshistorie

1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 M. h., 20 M. i Tværmaal. Søndre Halvdel fuldstændig bortsløjfet. Fod mod N. nedpløjet, Her fundet et beplantet Skel. Lyng- og græsgroet, i Ager. - I søndre Del af Højen er fundet en ½ Al. Langt Bronzedolk. ( I Ribemuseet).
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest i skel. 2 m høj, 18 m i skellets vestnordvest- og østsydøst-gående længderetning. Indtil 5 m bred vinkelret på skellet. Den øvrige del af højen er ganske fjernet. Overfladen af den bevarede del noget uregelmæssig. Bevokset med græs og fyr i skel mellem agre, vejspor i syd.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links