Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350511
Sted- og lokalitetsnummer
190205-2
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Boihøj", 3,5 x 24 m. Toppen flad, siderne mod N og SØ stærkt afgravede, stejle, men nu tilgroede. Siden mod V stejl men tilsyne- ladende intakt. Bevokset med græs, gyvel og lyng ved lille lund i ager. (Ved foden i Ø er rejst en 1,5 m høj "bautasten").

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Boihøi" [se skitse i sb.], udgravet for en 15 Aar siden. Der var en stor Stensætning i Høien, Fundet ("Broncespyd", "Egeplanke", "Menneskehaar") indsendt til Museet. Der er endnu betydelige Levninger, 83 Fod i Tværmaal, 14-15 Fod høi, som for 48 Kroner ere solgte til Bortrydning i Løbet af to Aar. Flad Mark.
1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Boihøj", 3.50 M. høj, 24 M. i Tværmaal. Top afplaneret. Siden mod Ø. Stærkt afgravet, i Siden mod S. gravet Mødding ind, i Foden mod N. og S. Kulegravninger. Siden mod V. nogenlunde velbevaret, men temmelig stejl. - AF Beretningen af Engelhardt af Maj 1877 fremgaar, at Højen er udgravet ca. 1862. Der var en stor Stensætning i Højen. Fundet (Bronzespyd", "Egeplanke", "Menneskehaar") blev indsendt til Musæet. - Højen er græsgroet, ligger i Ager.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Boihøj", 3,5 x 24 m. Toppen flad, siderne mod nord og sydøst stærkt afgravede, stejle men nu tilgroede. Siden mod vest stejl men tilsyneladende intakt. Bevokset med græs, gyvel og lyng ved lille lund i ager. Ved foden i øst er rejst en 1,5 m høj "Bautasten"
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links