Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352313
Sted- og lokalitetsnummer
040109-52
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 51: Voldrest. Den overpløjede vestlige del af et voldstykke, der er en del af den østlige del af halvkredsvolden omkring Pedersborg kirkebanke. Det overpløjede voldstykke er ca. 16 m langt i nord-syd, ca. 8 m bredt og ca. 1-1,25 m højt. Det ligger på den sydlige del af ejendommen, langs dennes skel til matr. nr. 64a af Pedersborg by, på hvilket matrikelnummer den øst- lige det af voldstykket er tinglyst som jordfast fortids- minde. Dette overpløjede voldstykke må ikke udjævnes, bortgraves, bebygges eller på nogen anden måde forstyrres. Det fredede areal kan anvendes som have i samme omfang som hidtil. Matr.nr. 64a: Voldrest. Den østlige del af et voldstykke, der er en del af den øst- lige del af halvkredsvolden omkring Pedersborg kirkebanke. Voldstykket måler ca. 32 m i nord-syd, er ca. 6 m bredt og indtil 2,50 m højt. På langs af voldstykket løder et ca. 1 m højt og bredt stensat skeldige. Voldstykket ligger på den sydlige del af ejendommen langs dennes skel til matr.nr. 51 af Pedersborg by, på hvilket matrikelnummer den vestlige overpløjede del af voldstykket er tinglyst som jordfast fortidsminde. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende beplantning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny be- plantning må kun ske efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDel af Pedersborg Vold, 2,5 x 32,0 x 14,0 m. Den V-lige del af volden (ejeroplysning på skema) er udlagt til have og gårdsplads med stensat terrasse og et udhus op til skellet. Den Ø-lige del ligger uforstyrret med græs og store træer. En del kampesten på toppen. Fredningsbeskrivelse: Den V-lige del tidligere overpløjet. Ca. 16 m. langt N-S, ca. 8 m. bredt og ca. 1-1,25 m. højt. Anvendes som have. Den Ø-lige del ca. 32 m. N-S, ca. 6 m. bredt og indtil 2,5 m højt. På langs af voldstykket løber et ca. 1 m. højt og bredt stensat skeldige. Iøvrigt græsklædt med træer og buske. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMatr.nr. 51: Voldrest. Den overpløjede vestlige del af et voldstykke, der er en del af den østlige del af halvkredsvolden omkring Pedersborg kirkebanke. Det overpløjede voldstykke er ca. 16 m langt i nord-syd, ca. 8 m bredt og ca. 1-1,25 m højt. Det ligger på den sydlige del af ejendommen, langs dennes skel til matr. nr. 64a af Pedersborg by, på hvilket matrikelnummer den øst- lige det af voldstykket er tinglyst som jordfast fortids- minde. Dette overpløjede voldstykke må ikke udjævnes, bortgraves, bebygges eller på nogen anden måde forstyrres. Det fredede areal kan anvendes som have i samme omfang som hidtil. Matr.nr. 64a: Voldrest. Den østlige del af et voldstykke, der er en del af den øst- lige del af halvkredsvolden omkring Pedersborg kirkebanke. Voldstykket måler ca. 32 m i nord-syd, er ca. 6 m bredt og indtil 2,50 m højt. På langs af voldstykket løder et ca. 1 m højt og bredt stensat skeldige. Voldstykket ligger på den sydlige del af ejendommen langs dennes skel til matr.nr. 51 af Pedersborg by, på hvilket matrikelnummer den vestlige overpløjede del af voldstykket er tinglyst som jordfast fortidsminde. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende beplantning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny be- plantning må kun ske efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren. *** Nyberejsningstekst *** Del af Pedersborg Vold, 2,5 x 32,0 x 14,0 m. Den V-lige del af volden (ejeroplysning på skema) er udlagt til have og gårdsplads med stensat terrasse og et udhus op til skellet. Den Ø-lige del ligger uforstyrret med græs og store træer. En del kampesten på toppen. Fredningsbeskrivelse: Den V-lige del tidligere overpløjet. Ca. 16 m. langt N-S, ca. 8 m. bredt og ca. 1-1,25 m. højt. Anvendes som have. Den Ø-lige del ca. 32 m. N-S, ca. 6 m. bredt og indtil 2,5 m højt. På langs af voldstykket løber et ca. 1 m. højt og bredt stensat skeldige. Iøvrigt græsklædt med træer og buske.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDen østlige del af nedpløjet halvkredsvold omkring borgbanken og kirken.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links