Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
352322
Sted- og lokalitetsnummer
040109-55
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

2014: Fjernet i forbindelse med råstofindvinding

Undersøgelseshistorie

1996
Anmeldelse fra privat - Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
1996
Museal besigtigelse - Kulturstyrelsen25 meter NØ for grusgravens kant ligger en træ-og buskbevokset højning, ca. 25 x 22 x 1,5 m. Højningen er størst imod SV, og langstrakt form i NV-SØ, ca. 22 m lang og 10 m bred. På toppen ligger et par større sten, uden orden. Ved højningens sydlige kant ligger der mange, henkastede marksten. Ud fra beliggenheden at dømme, og den lokale benævnelse af højen som "Troldhøj", er der sandsynligvis tale om resterne af en megalit.
2008
Grus-/sandgravning - Museum Vestsjælland
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links