Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352314
Sted- og lokalitetsnummer
040109-24
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr.: Pedersborg by, umatr. kirkegårdsareal Ruin af rundkirke Ruinen består af en ca. 3,5 m høj og ca. 3,5 m lang, let buet kvaderstensmur. Ruinen er beliggende på kirkegården ca. 20 m nord for kirketårnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, tildækkes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde.

Undersøgelseshistorie

1957
Museal udgravning - Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
1983
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRuin af rundkirke bestående af en ca. 3,5 m. høj og ca. 3,5 m. lang, let buet kvaderstensmur. I kanterne moderne udbedringer med tegl. Ligger på kirkegården.
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links