Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34122
Sted- og lokalitetsnummer
080720-44
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

3412.2 - lig med et voldsted (sb. 44) hvori nedenstående høj (sb. 54) indgår hvorfor tinglysningen på højen er aflyst 7.dec. 1971. - Se iøvrigt nyt kort på 3412:2 = sb. 44 - Voldsted. Vejlby, matr.nr. 8 a. Sb. 54 Høj, ca. 2,5 m høj og ca. 15 m i tværmål. I toppen to større huller; vestligt et aflangt, ca. 3 x 2 m stort, 0,5 m dybt, østligt, stødende op til førstnævnte, et 3 x 3 m stort, 1,5 m dybt hul. Iøvrigt ujævn overflade. Bevokset med træer, i skov. Ejer (1960): gårdejer Niels Chr. Petersen, Lundsbjerggård, Vejlby pr. Røjle. J. 1209/60 om fredningen. Vejlby, matr.nr. 8 a og 16 a. Voldsted (sb.44). Voldstedet består af en rund borgbanke, ca. 15 m i tværmål og ca. 3 m høj. På bankens topflade, ca. 3 x 5 m, er gravet et indtil 1,5 m dybt hul. Banken omgives mod nord af en bæk, og i øst, syd og vest af en ca. 10 m bred tør, ca. 8 m bred grav. Forplateauet har øst og vest for banken karakter af en ca. 10-15 m bred vold. Syd for den indre grav måler det ca. 45 m i nord-sydlig retning og ca. 65 m i øst-vestlig retning. Sydligst på forplateauet, umiddelbart indenfor den ydre grav, ses en svag hævning, hvor der fremdraget mange store sten, dels rå marksten, dels et par tilhugne kvadre. Voldstedet, der ligger i den nordlige udkant af skoven, Råskifte, i Vejlbyskov er bevokset med løvtræer og krat. .Grænsen for det fredede areal forløber i nord langs bækken og til de øvrige sider langs den ydre gravs øvre yderkant. .Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun foretages i samråd med rigsantikvaren. Ejer (1971): Gårdejer Poul Erik Petersen, Lundsbjerggård, . Vejlby pr. 5467 Røjle. Dekl.tingl.: 7. december 1971.

Undersøgelseshistorie

1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMiddelalderligt Voldsted. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldstedet består af en rund borgbanke, ca. 15 m i tværmål og ca. 3 m høj. På bankens topflade, ca. 3 x 5 m, er gravet et indtil 1,5 m dybt hul. Banken omgives mod nord af en bæk, og i øst, syd og vest af en ca. 10 m bred tør grav. Uden for denne ligger et forplateau omgivet af en ydre tør, ca. 8 m bred grav. Forplateauet har øst og vest for banken karakter af en ca. 10- 15 m bred vold. Syd for den indre grav måler det ca. 45 m i nord-sydlig retning og ca. 65 m i øst-vestlig retning. Sydligst på forplateauet, umiddelbart indenfor den ydre grav, ses en svag hævning, hvor der er fremdraget mange store sten, dels rå marksten, del et par tilhugne kvadre. Voldstedet, der ligger i den nordlige udkant af skoven, Råskifte, i Vejlbyskov er bevokset med løvtræer og krat. Grænsen for det fredede areal forløber i nord langs bækken og til de øvrige sider langs den ydre gravs øvre yderkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun foretages i samråd med rigsantikvaren.
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVolstedet forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Tilgroet med løvkrat og en del bøgetræer. I borgbankens top sås tydligt det i fredningsbeskrivelsen nævnte gravede hul, 1,5 m dybt og 3x2 m. Beskadigelser: Ældre hærværk. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1998
Privat udgravning - Odense Bys Museer
1998
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links