Fortidsminde set fra nordvest
.
Fortidsminde set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33114
Sted- og lokalitetsnummer
080718-13
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: 1aav, 1aaæ, 1abk, 1afu, 1pø, 1rx, 1ry Gammelslot (også kaldet Søborg) Voldstedet består af en nærmest rund banke med stejle sider, omgivet af en tør grav, som mod syd og øst begrænses af en lav vold, mod nord af en strandvold og mod vest af en nærmest rek- tangulær banke. Denne, som har udgjort et forværk, afskæres i- gen fra det højere terræn længere imod vest af en krum, dyb halsgrav med stejle sider. På voldens østre del er på matr.nr. 1abk opført et sommerhus, på voldens sydøstre del på matr.nr. 1pø ligeledes et sommerhus, og på forværket mod vest på matr.nr. 1ry endnu et sommerhus. I halsgravens munding mod nord er på matr.nr. 1rx opført et som- merhus, og på matr.nr.1afu en garage, der er delvis indgravet i forsvarsværket. Tværs over halsgravens søndre del er på matr. nr. 1aav opført et helårshus samt en car-port. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte op- måling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Den eksiste- rende bebyggelse er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Beplantning og bebyggelse må ikke finde sted. Det er dog tilladt at benytte den del af arealet, som er udlagt til have på samme måde som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1802
Uspecificeret aktivitet - Uspecificeret institution
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted (Søborg).
1975
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1977
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1998
Anmeldelse fra privat - Det Kulturhistoriske Centralregister
2003
Byggeri og anlæg - Odense Bys MuseerTilladelse til jordarbejder i garage på voldstedet.
2004
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerBesigtigelse og kontrol af fuldstændig retablering efter garagens renovering.
2006
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er Voldsted, der ligger i et sommerhusomraade taet vedLillebaelt. Ulovligt forhold er indberettet under ad hoc af samme dato.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er et voldsted, der ligger i en sommerhusbebyggelse, enkelte helaarshuse.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links