Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371711
Sted- og lokalitetsnummer
080808-8
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted ved Rønningesøgård. Voldstedet består af en oval banke ca. 35 x 25 m, der mod øst afgrænses af søen, mod nord af den sydlige del af vold- graven omkring Rønningesøgård og mod vest og sydvest af en tør krum halsgrav. Udenfor denne ligger en krum vold, der ved gravning er delt i tre lidt højere partier. I det nord- ligste parti er indgravet et kælderagtigt fundament. Udenfor volden er en kort, tør, krum grav. Ca. 100 m vest for den ovale banke er en ca. 70 m lang, nord-sydgående lav vold med en østfor liggende lidt kortere tør grav. Banken med den om- kringliggende vold og grave er bevokset med gamle egetræer, den vestlige vold og grav med grantræer. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksi- sterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted ved Rønninge Søgård. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, dog er voldstedet tilgroet med tæt krat. Se skitse med fotovinkler. Se MB-nr. 3617:9. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links