Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400621
Sted- og lokalitetsnummer
210101-51
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Søndervold. Voldstedet består af 2 adskilte banker, en vestlig der måler ca. 38 x 44 m ved foden og hæver sig ca. 2,5 m over det omgivende terræn, og en østlig banke der ligeledes ved foden måler 33 x 44 m og er ca. 1,5 m høj. En grav, der er ca. 8 m bred, adskiller de 2 banker. Fra den vestlige banke strækker sig en ca. 45 m lang, ca. 10 m bred og ca. 0,75 m høj vold, der forløber syd for den østlige banke. Nord for denne banke er rester af en vold i en længde af ca. 54 m, ca. 8 - 15 m bred og ca. 0,75 m høj. Banker og volde samt grave er udyrkede; på den vestlige banke står enkelte nåletræer. Voldstedets form og udstrækning er vist på vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fælde de eksisterende træer på den vestlige banke, forudsat stød og rødder ikke tages op. Fredningen af voldstedet er ikke til hindring for, at det omkringliggende areal kan dyrkes i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Søndervold", Voldsted, liggende i Engen nordfor Lobæk. Som "Nørrevold" ([sb.] No 39) bestaar det af 2 Voldbanker, adskilte af en c 11 M. bred Grav. Retningen er omtrent Ø-V. Den vestre Banke er 35-40 M. lang, c 40 M. bred, den østre 40 M. lang og c 30 bred. Det har været omgivet af Volde i Nord Øst og Vest, der har vist været en dobbelt Vold, men det fremtræder nu som afbrudte Dele. Nord for den vestlige Banke ligger dog 2 længere Voldpartier, hvoraf det indre ligger c 25 M. fra Banken og er adskilt fra det ydre ved en Grav paa c 13 M. Der er ved Gravning fundet forkullet Træ i Banken.
1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSøndervolde ligger i Roost Enge N. for Fiskebækken. Det sentmiddelalderlige Anlæg minder en Del om Nørrevolde i Arrild S., men er mindre og ikke saa velbevaret. Hovedbanken er ved en Grav tvedelt i et noget uregelmæssigt, kvadratisk Vestparti (35 x 35 m) og et rektangulært Østparti (33 x 45 m). En omgivende Ringvold er delvis udjævnet. Paa Stedet er fundet forkullet Træ og brændt Lerklining.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links