Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390610
Sted- og lokalitetsnummer
210101-39
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nørrevolde Voldstedet består af to adskilte banker, tilsammen omgivet af en grav og en ringvold, der er bevaret delvis mod syd, vest og nord. Den vestlige banke er nærmest kvadratisk, ca. 37 x 37 m ved foden (i syd et mindre indhak). Højde er ca. 4 m over den tørlagte gravs bund. Den østre banke er nærmest trekantet med afrundede hjørner, og måler ved foden ca. 60 m nord-syd og ca. 55 m øst-vest. Højden over voldgravens bund er ca. 3 m. Voldens højde er ca. 1,5-2,5 m, dens bredde (ved foden) varierer fra ca. 12 m i vest til ca. 30 m i nord. Den vestlige del af ringvolden er afbrudt to steder, i en bredde af hhv.5 og 17 m. Voldstedet er græsklædt. Voldstedets form og udstrækning er vist på vedlagte kortskitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted, kaldet Nørrevold eller Ørnsholm. Det ligger ved Fiskbæk nord for Bækken, hvor den slaar en Bugt mod Syd, saaledes at Vandet delvis har beskyttet Befæstningen paa 3 Sider, nu gaar Bækken dog mere lige. Voldstedets Retning er VSV-ØNØ. Det bestaar af 2 Voldbanker, adskilte af en c 10 M. bred Grav. Den større, østre Banke er c 50 m lang, den vestre c 40, Bredden 50-60 M., [I] Bankerne ses Teglsten og der er fundet et Jærnsværd, nu i Tønder Museum. Bankerne er omgivne af en Vold, adskilte fra den ved en c 10 m. bred Grav. Volden har mod Øst gaaet ud til Bækken, men Østpartiet (mod Nord c 45 m, mod Syd c 65 m) er sløjfet. Mod Syd gaar Volden ubrudt, ved Vestenden er derimod et c 10 M. bredt Gab, her er Volden, maalt i Sydsiden c 20 M. bred. Ved det nordvestre Hjørne er et Gab paa c 15 M. Maalene er kun taget ved Afskridtning.
1925
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingVed udgravning i voldstedet Nørrevold fandtes en hulpenning (Lübeck) fra omkr. 1360-65.
1986
Museal udgravning - Haderslev Museum
2008
Privat detektorbrug - Haderslev MuseumEn mønt fra 1300-tallet blev fundet tæt på voldstedet Nørrevold ved Arrild og indleveret af Henrik Brinch Christensen oktober 2008.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links