østlige del af batteri set fra N
.
sprængt opholdsbunker
.
skyttegrav mod syd i batteriet
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390618
Sted- og lokalitetsnummer
210101-182
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Alle anlæg er sprængt. Den østlige halvdel af batteriet er beliggende i Arrild Præsteskov, den vestlige under parcelhuskvarter. De sprængte rester af 1 mellemsvært batteri orienteret Ø-V. Arealet i skoven måler ca. 150 m Ø-V og 140 m N-S inklusiv bevarede skyttegrave syd for batteriet. På arealet ligger spredte adskillige større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde. Der ses rester af skyttegravene, som er delvist jordfyldte. Den vestlige del er ikke synlig.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Alle anlæg er sprængt. Den østlige halvdel af batteriet er beliggende i Arrild Præsteskov den vestlige under parcelhuskvarter. De sprængte rester af 1 mellemsvært batteri orienteret Ø-V. Arealet i skoven måler ca. 150 meter Ø-V og 140 meter N-S inklusiv bevarede skyttegrave syd for batteriet. På arealet ligger spredte adskillige større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde. Der ses rester af skyttegravene, som er delvist tilfyldte. Af den vestlige del af batteriet er alle rester tildækkede eller fjernet. Ifølge Mogens Scott Hansen var batteri nr. 26 bestykket med 4 stk. 12 cm kanoner og bestod derudover af 4 mandskabsbunkers, 1 kommandostation, og 8 ammunitionsbunkers samt skytte- og forbindelsesgrave. Batteri 26 erstattede batteri 32. Batteriet blev inden sprængning opmålt af premierløjtnant E. Wissum i 1922, Afsnit 6, bilag nr. 8.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links