Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
25186
Sted- og lokalitetsnummer
140504-121
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet "Skådebakken"

Undersøgelseshistorie

1881
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelsen. ** Seværdighedsforklaring ** Se 2518:4. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkådebakken. Det mindste af de tre voldsteder på Hjelm. Beliggende helt ude ved skrænten i det sydøstlige hjørne af bakkeknuden. Den runde banke på ca. 20 m. i diameter ved foden er afskåret fra det omgivende terræn af en tør halsgrav. Fylden herfra er brugt til at forhøje banken med. Skådebakken er undersøgt af Nationalmuseet i 1894 og 1952. På banken har stået et trætårn. Tårnet er blevet afløst af en bygning med en ovn opført af munkesten. På banken er fundet to norske mønter fra 1290-1299 (kilde "Voldsteder i Danmark s. 301-302). Voldstedet er fuldstændig groet til med træer, krat og buske. Fra starnden i øst fornemmes det, hvor banken er, men nærmere beskrivelse og opmåling er ikke mulig.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links