Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
25185
Sted- og lokalitetsnummer
140504-120
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Jern, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet "Kastelsbakken" Voldstedet består af en borgbanke, der er ca. 65 m lang i nord-syd og ca. 35 m bred i øst-vest. Den hæver sig indtil 6 m over det om- givende terræn i øst. Borgbanken danner en halvbue ind mod det om- givende terræn i nord, øst og syd, hvor der ved dens fod har været en nu tilfyldt 6 m bred grav. Mod vest begrænses banken af den stej- le skrænt ned mod stranden. Banken er græsklædt og er beliggende på vestsiden af den høje del af øen Hjelm. Fredningsgrænsen forløber i nord, øst og syd 6 m fra bankens fod, medens skrænten i vest danner grænsen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links