Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
25184
Sted- og lokalitetsnummer
140504-111
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

VOLDSTED Voldstedet består af en nærmest rektangulær borgbanke med stærkt afrundede hjørner. Topfladen måler i nordvest-sydøst ca. 30 m og i sydvest-nordøst ca. 50 m. Banken omgives i nord, vest og syd af en tør gravsænkning, hvis bund ligger indtil 8 m under bankens over- flade. I sydøst falder terrænet i to ca. 25 m brede terrasser. På banken er anlægt et fyretablissement med fyrtårn og boliger. Grav- sænkningen er delvis udnyttet til haver.- Fredningsgrænsen forløber langs gravens udvendige øvre kant, i sydøst dog langs foden af den nedre terrasse. Det fredede areal måler i nordvest-sydøst ca 110 m, i sydvest-nordøst ca. 79 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse beplantning, eller henkastning af jord, sten og affald. Arealet må anvendes som hidtil.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links