bevarede sten i nord
.
oversigt Sorte Slot
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391611
Sted- og lokalitetsnummer
090403-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Sølystgård og Nybo byer, matr. nr. 1a. Voldstedet "Sorte Slot". Voldstedet består i nord af en aflang borgbanke, der ved foden måler ca. 80 m i nord-syd og ca. 60 m i øst-vest. Ban- ken er omgivet af sumpede arealer, der i syd og øst antager karakter af grave. Fra borgbanken er en lav overgang til en smal rundagtig vold, der omslutter et lille vandfyldt hul. Fra denne vold udgår mod øst en bredere vold, der i en bue løber mod nord og udvider sig til et mindre plateau, hvorfra der mod øst går en dæmning over til fast land. Banken, vol- dene og tildels gravene er tilplantet med skov. Voldstedet ligger syd for Nørresø i Sølyst skov ca. 150 m fra skovens vestgrænse. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skit- se, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæg- gelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde for- styrres. Den eksisterende bevoksning må fjernes, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Sorte Slot", lokalt kaldet "Sorte Grethes Slot". Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Flademål skønnede, højdemål ligeså på grund af usikkerhed m.h.t. udgangspunkt. Mål: ca. 5x160x100 m. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er den i fredningsteksten nævnet bevoksning fjernet og der plantet andre træer , se overtrædelser . Bevaret samling af sten, ikke nævnt i fredningsteksten.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links