Bordbanken set mod nord
.
Borgbanken set nordøst
.
Borgbanken set mod øst
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37153
Sted- og lokalitetsnummer
080414-26
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Et voldsted beliggende i haven til gården Voldsgård nord for gårdens stuehus. Banken, hvis form og udstrækning fremgår af vedhæftede opmålingskort, hæver sig ca. 9 m. over engen langs Odense å, og er især på nordskråningen og en stor del østskrå- ningen bevokset med træer og buske. I sydskråningen er der desuden indgravet et halvrundt, stensat "lysthus". På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved grav- ning, pløjning, nybeplantning, bortførsel af jord og sten, af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Med ejerens tilla- delse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det a- real, der er underkastet ovenstående bestemmelser, findes an- givet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.

Undersøgelseshistorie

1961
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerVoldstedet er beliggende nord for gårdens stuehus. Anlægget består af en tresidet banke, dog uden oprindelige profiler bevaret. Bankens topflade har haft plads til en enkelt bygning. Der er ikke spor af en ladegårdbanke, men syd for gården skal være oppløjet munkesten, ligesom der er efterretninger om en forsvundet vold sammesteds.
1964
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSe opmålingerne og dispensationerne. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger monumentalt ud til Fangel-Brylle-vejen yderst på spidsen af en lang tange mellem Odense Å og Borseby Møllebæk. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links