Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411287
Sted- og lokalitetsnummer
230101-22
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Elstrup, art.nr. 213 og 219, bd. II, bl. 114. Østerholm voldsted. Fredningens omfang er angivet på en kortskitse i deklara- tionen.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldgraven for Østerholm Slot.
1950
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1954
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceBrev om udgravning af Østerholm. I sagsmappen findes desuden diverse tegninger af slottet.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotIngen beskrivelse.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
1989
Uspecificeret museal aktivitet - Haderslev MuseumTegninger fra udgravningen af Østerholm Slot.
1991
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumSkåltegn på en af syldstenene til det nedbrudte Østerholm Slot, lige overfor trappetårnet.
1991
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Museal forundersøgelse - Museum SønderjyllandArkæologisk overvågning i forbindelse med underboring af kloaktrykledning ved det fredede voldsted og slotsruin Østerholm Slot. Ingen jordfaste arkæologiske levn blev påtruffet i de tre opgravede borehuller som var nødvendige for anlægsarbejdet.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links