Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452714
Sted- og lokalitetsnummer
070212-5
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bellinge voldsted. Voldstedet består af en flad, firesidet banke, ca. 110 x 120 m med blødt afrundede hjørner mod vest. Banken omgives af en 12 - 16 m bred grav, hvoraf den sydlige halvdel er vand- fyldt, medens den nordre del er tør og delvis udpløjet. Voldstedet gennemskæres af en vej fra syd til nord. Banken er under landbrugsmæssig dyrkning; gravens sider er bevokset med krat. Voldstedet ligger ca. 200 m syd for den nuværende Bellinge hovedgård. Grænsen for det fredede areal er indtegnet på vedføjede op- måling. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggel- se eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt for- sætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmu- seets samtykke. Almindelig landbrugsmæssig dyrkning er til- ladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(1) Pladsen for den gamle Bellingegaard er endnu kjendelig ved den dybe Grav, som omgiver en betydelig, firkantet Plads, hvor der oppløies store Mursten m.m. Veien gaar tværs over Borgpladsen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBelleinge Voldsted. Består af flad, firesidet banke med afrundede hjørner. En landevej går midt igennem voldstedet. Banken omgives af en voldgrav af varierende bredde og dybde. Den vestlige voldgrav er til dels bortpløjet, spc. S for landevejen. I nord mangler et stykke af voldgraven fuldstændig (vestlige del) mens den i østlige halvdel er ca 12 m bred og vandfyldt. Østlige voldgrav - ca 16 m bred - er delvist vandfyldt. N for landevejen er borgbanken dyrket (f.n majs) mens den i S er græsningsmark. Her står et vandkar, i den nordlige del et dyrebur. ikke påtalt, da de ikke skæmmer voldstedet væsentligt. Voldgravens sider er bevokset med løvtræer og buske. Bevoksning: majs. Mål: 120x110 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links