den N-S orienterede vold og grav, set fra øst
.
den N-S orienterede vold og grav, set fra nord
.
grav og vold, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282467
Sted- og lokalitetsnummer
030405-72
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Drosselholm. Et i en moset, træbevokset sænkning beliggende forsvarsværk for en del af Drosselholm borgplads, bestående af en 55 skridt lang og 7-8 m bred jordvold med en i nord der op til liggende grav med moset bund af samme længde og ca. 5-7 m bred. Vol- den hæver sig ca. 1,5 m over gravbunden. Hele anlægget er svagt buet med centrum i nord. Fredningen omfatter vold og grav. Voldstedet ligger syd for Drosselholm. Særlige betingelser: Ejeren forbeholder sig ret til oprens- ning af vandrende i graven. Og ligeledes ret til træbestan- den der til enhver tid findes på vold og grav.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen tilbagestaaende Murlevning af "Drøsselholm" er nu for den væsentligste Del nedbrudt, kun mod Østen tæt ved Gaarden staaer endnu et lavt Stykke Mur. Det er ikke muligt at følge Udstrækningen af Bygningstomten, ej heller af Voldstedet, saa meget mere som Nygaard By har ligget samlet her. Det synes som om Voldstedet har haft et ikke ringe Omfang. - Sagnet vil at der ved Nygaard i gammel Tid har været en Havn "Troldehavnen" kaldet. Her skal være fundet et Anker. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1874
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Drosselholm". 0,7 x 60 x 18 m. En vold med tilhørende grav på nordsiden. Volden hæver sig ca.1,3 m. over gravens bund. Fra østenden af volden fortsætter graven mod nord. Hvorfor er denne del ikke fredet ? Bevoksning: 1983: Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister Drosselholm. Et i en moset, træbevokset sænkning beliggende forsvarsværk for en del af Drosselholm borgplads, bestående af en 55 skridt lang og 7-8 m bred jordvold med en i nord der op til liggende grav med moset bund af samme længde og ca. 5-7 m bred. Vol- den hæver sig ca. 1,5 m over gravbunden. Hele anlægget er svagt buet med centrum i nord. Fredningen omfatter vold og grav. Voldstedet ligger syd for Drosselholm. Særlige betingelser: Ejeren forbeholder sig ret til oprens- ning af vandrende i graven. Og ligeledes ret til træbestan- den der til enhver tid findes på vold og grav. *** Nyberejsningstekst *** "Drosselholm". 0,7 x 60 x 18 m. En vold med tilhørende grav på nordsiden. Volden hæver sig ca.1,3 m. over gravens bund. Fra østenden af volden fortsætter graven mod nord. Hvorfor er denne del ikke fredet ?
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links