tårnruin, set fra SV
.
tårnruin, set fra NV
.
slid på trampesti på tårnruin, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
282466
Sted- og lokalitetsnummer
030405-87
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Skelet, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Erklæring angående hegning af 20.5.1921 Næsholm Voldstedet "Næsseholmen" beliggende i den nu udtørrede Nygård sø. Det er en ca. 193 fod lang og 157 fod bred firesidet i sin tid ved pløjning udjævnet banke, hvori ses nogle bygnings- rester, nemlig midt i banken et regelmæssigt firesidet tårn. Vestlig i banken levninger af en tårnlignende bygning, hvis vestlige side er borttaget ved en indgravning fra bankens rand. Også i den nordre side af banken spores bygningsrester. Adgangen til voldstedet er ad en sti, ca. 11/2 alen bred, der ikke må oppløjes, men bevares i velholdt stand. Ejeren for- pligter sig til at vedligeholde stien.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links