dyregange på høj
.
oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
282410
Sted- og lokalitetsnummer
030405-80
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/9 1906, Anders Jensen. Høj, 3,80 x 28 m. I toppen ses at have været en meget be- tydelig nedgravning, der dog nu er så meget tilkastet, at hullets største dybde er ca. 1 m. Hullet nu næsten tilgroet. Mod NV er fra højfoden og til midt på siden nogen tilgroe- de huller. Den nedre vestside noget afgravet. Højsiden en del afgravet mod øst. Foden afgravet og nedtrampet hele ve- jen rundt, hvorved randsten, særlig mod øst stikker frem. Ifølge fredningskartoteket skulle der på højen være MS, men der er ingen og har efter hvad folk på stedet siger, heller aldrig været nogen. Stenen kom til byen og skal efter sigende befinde sig et sted på matr. nr. 3a, men uvist af hvilken grund blev den ikke bragt på plads.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en toppet Banke V. for Troldebjerg ligger en anselig Høj omsat med Randstene ved Foden. Denne Høj er ligesom de fem paa Troldebjerg fredede ved Loddens Overgang til Selvejendom. - Naar det i Fredlysningen anføres "Sex af de paa Lodden værende Syvhøje", er denne Høj i Grunden ikke en af "Syvhøjene", der fandtes heller ej dengang flere end 6 - men Syvhøjene er sikkert et fælles Navn for de 7 Høje, der oprindeligt have ligget paa Troldebjerg. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,80 x 28 m. I Toppen ses at have været en meget stor Nedgravning, der dog nu er saa meget tilkastet at Hullets største Dybde er ca. 1 m. Hullet nu næsten tilgroet. Mod NV er fra Højfoden og til midt paa Siden nogen tilgroede Huller. Den nedre Vestside noget afgravet. Højsiden en Del afgravet mod Øst. Foden afgravet og noget nedtrampet hele Vejen rundt, hvorved Randsten, særlig mod Øst stikker frem. I Følge Fredningskartoteket skulde der paa Højen være MS, men der er ingen og har efter hvad Folk paa Stedet siger heller aldrig været nogen. Stenen kom til Byen og skal efter Sigende befinde sig et Sted paa Natr. Nr. 3 a, men uvist af hvilken Grund blev den ikke bragt paa Plads.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 4,5 x 25 m. Stor, gammel, tilgroet nedgravning i toppen. Ujævne sider. Højen er fuld af rævegrave, og stærkt overgroet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links