2990
.
2991
.
2993
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
140842
Sted- og lokalitetsnummer
120212-71
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gamle Gunderupgårds voldsted Voldstedet "Gamle Gunderupgård", beliggende i engdraget syd for Trenå. En mark af næsten rektangulær form (de to af rektanglens sider er 442 fod og 283 fod) er på de tre sider, mod vestnordvest, mod nordnordøst og mod østsyd- øst, omgivet af en opkastet jordvold, der højner sig ind- til 4 f. 9 t. over marken; de to voldes sydlige dele er noget medtagne ved afgravning, navnlig den østlige volds inderside; i hver af de tre volde er en gennemskæring, i den østre og den vestre vold er foroven ved yderkanten hen- holdsvis fire og tre runde nedgravninger (o. 6 x 10 f., o. 20 f. dybe). På alle fire sider er denne plads omgivet af en stærkt sumpet grav af o. 50-60 fods bredde; gravens bund ligger indtil 8 f. 7 t. under voldens top. Udfor gen- gemskæringen af den nordøstlige vold er en forhøjning, en udkørsel. På de tre sider har denne grav været omgivet af en mindre jordvold af indtil 2 f. 6 t. højde; af den syd- lige vold er kun tilbage en rest af den østlige del; mod øst derimod dannes gravens yderside af en udgravning i det naturlige jordsmon, som herfra skråner jævnt mod øst.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1963
Privat opsamling
1999
Genstand givet til museum
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Planlagt dyrkning - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2002
Museal prøvegravning - Vesthimmerlands Museum
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGammel Gunderupgaard Voldsted.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links