Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
320239
Sted- og lokalitetsnummer
190714-175
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1500 e.Kr. - 2012 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kælderanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Bygning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hesselmeds voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig firkantet herregårdsplads omgivet af 8 – 9 m brede tørre grave, der i syd og ved sydøsthjørnet er udviskede. Her. regårdspladsen har rester af en indtil 2,5 m høj randvold ud mod voldgraven langs vestsiden og ved sydvesthjørnet samt langs en del af øst- og nordsi- den. På herregårdspladsen ligger de i henhold til bygningsfredningsloven fredede bygninger. Der er 4 overførsler over gravene: en i nord, to i vest og en i øst. Arealet er bevokset med træer og krat og anvendes som have. Det fredede areal måler ca. 120 x 120 m. fredningsgrænsen forløber i vest, nord og øst langs ydersiden af voldgravene, i syd og sydøst i en gravbreddes afstand fra randen af herregårdspladsen. Opmåling 1 : 23000 vedlagt dekla- ration. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må anvendes til have m.m. i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2007
Grøft ved byggeri/anlæg - Museet for Varde By og OmegnMuseet kontaktes af bygherre, som har udført anlægsarbejde på det fredede fortidsminde. Der informeres om, at yderligere anlægsprojekter er planlagt.
2007
Museal besigtigelse - Museet for Varde By og OmegnBesigtigelse af hul som muligvis er en kælder.
2007
Museal udgravning - Museet for Varde By og OmegnVed efterundersøgelsen af de ulovlige arbejder kunne dele af voldstedets opbygning konstateres og i en eftermiddelalderlig kælder blev det konstateret, at alt af kulturhistorisk interesse er fjernet fra dennes gulvlag ved bortgravning af en pikstensbelægning. På gårdspladsen blev undersøgt to lettere teglstenskonstruktioner samt dele af voldstedets opbygning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links